Kaartjie Pryse / Ticket Prices

28, 29 & 30 JULIE / JULY

R70

R80

R100

R50

FREE

DONDERDAG / THURSDAY

VRYDAG / FRIDAY

SATERDAG / SATURDAY

LAERSKOOL KINDERS / PRIMARY SCHOOL CHILDREN

70 JAAR EN OUER, NET VIR DONDERDAG /
70 YEARS AND OLDER JUST FOR THURSDAY